HẠNH PHÚC BÌNH AN

HẠNH PHÚC BÌNH AN

Sống trên cõi đời nầy, ai ai cũng mưu cầu hạnh phúc bình an.
Nhưng thật ra tìm cầu hạnh phúc bình an, không phải là con đường tranh danh đoạt lợi. Sự nổ lực tranh danh đoạt lợi càng không đem lại hạnh phúc bình an, mà chỉ đem lại sự phiền não và tai họa.
Sự mưu cầu hạnh phúc cũng như sự bình an, là sự nổ lực truyền Thiên Ý ,vì dân vì nước, vì nhân loại, đưa nhân loại đến con đường bình an hạnh phúc.
Những giá trị nổ lực, là làm cho ngôi nhà chung địa cầu chúng ta. Không còn thù hận, không còn chiến tranh, sống trong hòa bình, tự do an vui mưu cầu hạnh phúc. Nói thời dễ nhưng làm thời khó, cái khó chính là nhận lấy cam chịu sự khổ, cái khổ như non như núi, chỉ có người sống cho đời, không vì mình nữa, gánh thay khổ nạn cho nhân loại. Đưa nhân loại đi đến bình yên hạnh phúc. Sự tìm cầu đại hạnh phúc đại bình an là như vậy không phải là sự nổ lực tranh danh đoạt lợi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s