TÂM SEN RỰC RỠ

TÂM SEN RỰC RỠ

Ta vốn sanh ra, khổ ngập đầu
Khổ thêm tí nữa, có sao đâu
Khổ cay khổ đắng, càng chua chát
Khổ đã cứng dày, hết ruồi bâu
Khổ vây khổ bám, đời xa lánh
Quỷ chê ma chán, hết ngỏ câu
Cái khổ cho ta, đường hiển thánh
Rền vang khắp chốn, phước đỉnh cao
Tâm đức sanh ra, vì chịu khổ
Tâm sen rực rỡ, xinh đẹp biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s