TỰ TẠI AN NHIÊN

TỰ TẠI AN NHIÊN

Vũ trụ tam thiên, vốn là nhà
Thiên đàng cực lạc, những vườn hoa
Tự do đi dạo, là trên hết
Chim trời cá nước, sống bao la
Tự tại an nhiên, không vướng mắc
Cõi trời cõi phật, vốn trong ta
Chỗ nào muốn đến, là ta đến
Khắp cùng vũ trụ, khắp hà sa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s