QUYẾT CHÍ

QUYẾT CHÍ

Vì đất nước, vì Đồng Bào, vì Độc Lập- Tự Do, chúng ta phải quyết chí, không lãng phí một giây phút nào.
Ra sức truyền kinh, phổ truyền Thiên Ý, nân cao trình độ dân trí, cứu vãn tình thế nguy nan mất nước, vào tay ngoại bang.
Những người hội ngộ Chân Tâm, Chân Tánh, làm chủ Lương Tâm, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lại càng phải cứu nước, cứu dân, đang trên bờ vực thẳm, nô lệ ngoại bang.
Nếu chúng ta bỏ non sông đất nước, để đất nước rơi vào tay ngoại bang. Chúng ta thật có lỗi với tiền nhân, có lỗi với con cháu chúng ta, Lương Tâm của chúng ta có được tự tại như ý không, hay là một lỗi lầm cắn rứt Lương Tâm của chúng ta.
Sự cố gắng vì dân vì nước của chúng ta, sẽ được đền đáp gặt hái những niềm vui phúc báo, quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa. Không những ở trần gian mà ở cả thiên đàng cực lạc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s