THIÊN Ý TRỜI BAN

THIÊN Ý TRỜI BAN

Thiên Ý bùng lên, khắp ngút ngàn
Cội Nguồn Đại Đạo, Ý Trời ban
Tận độ năm châu, cùng nhân loại
Bình yên giàu mạnh, khắp thế gian
Văn Hóa Cội Nguồn, văn cam lộ
Văn Hóa cho đời, một bước sang
Cuộc sống an vui, tâm tự tại
Cùng nhau tận hưởng, mãi vinh quang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s