NỞ NỤ CƯỜI

NỞ NỤ CƯỜI

Sáng trưa chiều tối, nở nụ cười
Không còn phiền não, sống vui tươi
Tự tại an nhiên, tâm trong sáng
Thần, Tiên, là thế, chẳng xa xôi
Nét đẹp đạo đời, trong cuộc sống
Sáng mắt sáng lòng, sáng con ngươi
Nhân hạnh đại thừa, là như thế
Tất cả ngoài tâm, để buông trôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s