GỞI ĐẾN ĐỒNG BÀO

GỞI ĐẾN ĐỒNG BÀO

Tôi gởi đến Đồng Bào
Một tình yêu biển trời
Tình yêu chung Nguồn Cội
Tình yêu cùng đồng đội
Những tháng ngày gian nan
Vì nhân loại truyền kinh
Vì nhân loại bình yên
Luôn cùng nhau tiến lên
Luôn cùng nhau bước đi
Thắp lên nguồn ý chí
Vượt qua bao gian khó
Cùng chung sức dựng xây
Cho thế giới ngày mai
Đại Đồng bình đẳng an vui thanh bình
Tất cả đều được về trời
Thiên đàng sống mãi sang giàu trường sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s