AI ƠI

AI ƠI

Ai ơi cố gắng truyền kinh
Cháo rau dưa muối cũng xong một ngày
Lập công trong buổi thời nầy
Gian nan vất vả gập ghềnh gian nan
Dù biết vậy truyền kinh gian khổ
Nhưng hãy làm bằng cả trái tim
Dẫn người về Cội lập công
Muôn đời vạn kiếp giàu sang, sang giàu
Đã biết đời, là cõi trần giả tạm
Sao ta còn, bận bịu để mà chi
Nghe lời Trời, truyền kinh tận độ
Thành vua trời, thành Phật, Thánh, uy nghi
Cố gắng lên, thuyết giáo truyền kinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s