NIỀM VUI KHÔN XIẾT

NIỀM VUI KHÔN XIẾT

Rồng, Tiên, tràn ngập cõi lòng ta
Phật, Thánh, trong tâm ở đâu là
Chính thị Lương Tâm, đâu cần kiếm
Ngộ rồi hội ngộ, tâm nở hoa
Vui sướng nào hơn, vui khôn xiết
Minh tâm kiến tánh, đã nhận ra
Thiên Ý Cha Trời, vi diệu pháp
Chỉ cần tin nhận, phước hà sa
Diệu kỳ, kỳ diệu, sao nói hết
Cội Nguồn, Nguồn Cội, Đạo sâu xa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s