PHƯỚC TRỜI BAN

PHƯỚC TRỜI BAN

Đa tài lắm trí thông minh
Vì Nguồn vì Cội hiển vinh cuộc đời
Lo gì đã có Cha Trời
Luôn luôn che chở sáng ngời công danh
An vui hạnh phúc an vui
Giàu sang phú quý hiển vinh cuộc đời
Gia đình êm ấm thuận hòa
Vì Trời thời được phước Trời ban cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s