SỰ CẦU MONG

SỰ CẦU MONG

Từ mặt trời
Văn Hóa Cội Nguồn
Bóng tối của sự sai lầm sẽ tan biến.
Cầu mong cho nhân loại
Sớm hướng về Cội Nguồn
Hướng về mặt trời ánh sáng Thiên Ý
Nhân loại sẽ đi đến bình yên
Nam Mô A Men
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s