QUÁ ĐỔI BẤT NGỜ

QUÁ ĐỔI BẤT NGỜ

Về Nguồn quá đổi bất ngờ
Đi vào cảnh giới, Thánh, Thần, Phật, Tiên
Khác xa cuộc sống đảo điên
Khác xa cuộc sống lấn chen xô bồ
Về Nguồn tâm trí sáng bừng
Không còn tăm tối lạc đường như xưa
Về Nguồn dứt sạch cơn mê
Tỏ tường chân lý trở về lương tâm
Về Nguồn nhìn thấy mùa xuân
Bất ngờ quá đổi về nơi Cội Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s