MẤY AI

MẤY AI

Dòng đời cứ mãi vòng xoay
Và ta tỉnh thức ta bay về Nguồn
Dòng đời cứ mãi xoay vần
Và ta quay gót ngược dòng trần gian
Dòng đời cứ mãi lang bang
Và ta mỗi bước nhẹ nhàng cung mây
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa đắp xây
Cho đời lắng dịu bớt đi u sầu
Bể trần tối mặt lu bù
Dòng đời là thế ít người thoát ra
Về Nguồn lòng bổng nở hoa
An vui tràn ngập vì ta ngược dòng
Dòng đời nước chảy xuôi dòng
Mấy ai đi ngược dòng đời mấy ai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s