XA RỜI MỘT GIẤC CHIÊM BAO

XA RỜI MỘT GIẤC CHIÊM BAO

Tỉnh tâm về Cội về Nguồn
Để cho cuộc sống không còn khổ đau
Rời xa một giấc chiêm bao
Bể trần mộng ảo có đâu bến bờ
Tâm mờ lạc lối dại khờ
Tháng ngày hụt hẳn nương nhờ nơi đâu
Kìa là Nguồn Cội
Kìa là Trời Cao
Ông Cha ta đó sao ta không nhìn
Nhắn gởingười
Cha Trời nào phải Cha Nghèo
Người Cha vũ trụ sang giàu ai hơn
Người Cha quyền lực vô biên
Người Cha ban phước khắp trong muôn loài
Tỉnh tâm về Cội về Nguồn
Cho tâm tỏa sáng, cho hồn nở hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s