NÀO AI MUỐN

NÀO AI MUỐN

Nào ai muốn, sống cuộc đời bão tố
Luôn trái ngang, như con sóng gập ghềnh
Nào ai muốn, sống bồng bềnh vô định
Cảnh cheo leo, đèo dốc sống bấp bênh
Mà muốn sống, một cuộc đời phẳng lặng
Luôn an bình, đầy may mắn cái hên
Nào ai muốn, trên bước đường lụn bại
Họa cùng tai, tràn ngập mãi lênh khênh
Thuyền lạc lối, hãy quay đầu trở lại
Trên con đường đại lộ sống bình yên
Đường đại lộ, chính là đường Nguồn Cội
Đường mùa xuân, đường hạnh phúc rộng thênh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s