CUỘC ĐỜI

CUỘC ĐỜI

Năm trôi năm mãi mang theo
Mấy mươi năm tuổi cái vèo trôi qua
Tháng đi tháng cũng chẳng tha
Tuổi xanh mới đó luống qua mất rồi
Thiện lành chưa kịp đắp bồi
Ý Thiên châu báu Cha Trời chưa gom
Hành trang còn vẫn trống không
Kiếp trần sắp hết biết bao nỗi buồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s