SUỐT MẤY NĂM RỒI

SUỐT MẤY NĂM RỒI

Suốt mấy năm rồi, cháo tương dưa
Sống theo Thiên Ý, sớm cùng trưa
Lòng con, nay đã đà đổi khác
Nhờ gọi cam lồ, những hạt mưa
***
Con lại lần theo lối sỏi mòn
Lần theo nhân hạnh, đạo vuông tròn
Cái đạo Cha Ông từ thuở trước
Hiếu, trung, nhân, nghĩa tấm lòng son
Quốc Tổ anh linh, nền Cội Gốc
Che chở vạn lành khắp cháu con
Chuông ơi, chuông nhớ còn reo mãi
Thức tỉnh nhân loài, tiếng sấm vang
***
Con đã lên đường, theo Tổ Tiên
Ba ngôi vũ trụ, đấng thiêng liêng
Ba ngôi, lập lên bao sự sống
Khắp cùng vũ trụ, khắp vô biên
Ôi tiếng chuông ngân cùng thế giới
Tiếng chuông trổi dậy Phật, Thánh Tiên
***
Xin nguyện cùng người quay về bến
Và từ đây, mãi mãi không quên
Tương cháo rau, sống qua ngày tháng
Mình tự độ cho mình, luôn mãi vượt lên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s