CHẲNG RA SAO

CHẲNG RA SAO

Ngẫm lại sự đời, chẳng ra sao
Thế thời, thời thế, cảnh trước sau
Lên đèo xuống hố, gian nan mãi
Sống đọa sống đày, sống chiêm bao
Ngày lại ngày qua, không lý tưởng
Sống trong cuộc sống, mãi lao đao
Lạc Nguồn mất Cội, đời gian khổ
Sống chẳng nên người, chẳng ra sao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s