SẼ NHÌN RA SỰ THẬT

SẼ NHÌN RA SỰ THẬT

Rồi một ngày, sẽ nhìn ra sự thật
Lạc Cội Nguồn, mãi lầm lạc chơi vơi
Như tia nắng, bị mây đen che khuất
Như bọt bèo, bị dòng nước cuốn trôi
Sống cuộc đời, không biết đâu là biến
Thời còn chi, tìm hạnh phúc ôi thôi
Rồi một ngày, sẽ nhìn ra ánh sáng
Tự thấy mình, sung sướng biết là bao
Tự thấy mình, như vụt lên cao lớn
Đưa bàn tay, với tới những vì sao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s