ÔI BÓNG NGƯỜI THƯƠNG

ÔI BÓNG NGƯỜI THƯƠNG

Ôi bóng người thương, bóng xế chiều
Nghìn thu, thương nhớ biết bao nhiêu
Bóng dáng người thầy trong cuộc sống
Làm ra hạt ngọc, những cao siêu
Hạt ngọc từ Cha Trời Thiên Ý
Ai có được rồi, cảnh tiêu diêu
Nghĩa nặng lòng con luôn yêu mến
Xin nguyện cùng người, nguyện cùng theo
Dẫn dắt chúng con về thiên giới
Người thầy đáng kính biết bao nhiêu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s