ĐỨNG DẬY ĐI EM

ĐỨNG DẬY ĐI EM

Đứng dậy đi em
Người ta đi hết rồi
Vang dội trống đồng
Rền vang khí thế con Rồng cháu Tiên
Mạnh mẽ lên em
Bỏ lại sau lưng chơi vơi cay đắng
Người ta thi nhau phấn đấu
Quên cả ngày đêm truyền bá
Gieo trồng Thiên Ý
Cho đất nước nở hoa
Sống an lạc âu ca
Một mùa xuân tươi thắm
Đầy an vui đầm ấm
Ra sức đi em
Cho đất nước quê mình đổi mới
Nước mạnh dân giàu no ấm
Đứng dậy đi em
Người con gái Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s