NƠI TRẦN GIAN

NƠI TRẦN GIAN

Nơi trần gian, có bao người trần tục
Suốt một đời. phục vụ cho trần gian
Ngày và đêm, quyết tâm lấp cửa ngục
Mở cửa trời, thêm rộng lớn thênh thang
Người là ai, mà lạ lùng kinh ngạc
Xét cho cùng
Người là người phục vụ cho trần gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s