CÕI TRẦN

CÕI TRẦN

Đã biết cõi trần, đến rồi đi
Sao còn bám víu, mãi mà chi
Khi mãn kiếp trần, còn chi nữa
Đi rồi trở lại, có mấy khi
Suy tính làm gì, chuyện vô bổ
Cuối cùng cũng bỏ, chẳng mang theo
Chỉ có đức nhân là vĩnh cửu
Mang đến rồi cũng lại mang đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s