MẤY AI

MẤY AI

Ở đời lắm kẻ mê tiền
Mấy ai mê đức mê hiền mấy ai
Ngu si gieo mãi họa tai
Thông minh từ bỏ ác gian hại đời
Ở đời mấy kẻ ở đời
Mấy ai vì Cội vì Nguồn Cha Ông
Thiên đàng an lạc không lên
Địa ngục âm phủ chen nhau mà vào
Cái dại không giống dại nào
Thi nhau chen lấn mà vào mà chen
Chỉ người tỉnh giấc gạt phen
U mê lạc lối làm hư cuộc đời
Ở đời lắm kẻ u mù
Mấy ai mê đức mê hiền mấy ai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s