DÒNG THƠ EM GỞI CHO ANH

DÒNG THƠ
EM GỞI CHO ANH

Dòng thơ nầy, em viết gởi cho anh
Một dòng thơ, non sông và Tổ Quốc
Một dòng thơ, tình người là trên hết
Giữa khổ đau, và nước mắt chia ly
Bởi lầm mê, và những bước chân đi
Lìa Nguồn Cội, còn chi là vinh hạnh
Mất Cội rồi, sống cuộc đời ô nhục
Bỏ Ông Cha, là có tội đó anh
Một kiếp người, đầy bất nghĩa bất nhân
Em lo lắng, cho ngày mai sắp tới
Nhân chẳng tốt, thời gặt đầy quả báo
Đầy chông gai, cuộc sống chẳng bình yên
Sống cuộc sống, đầy rẫy những đảo điên
Chỉ khi nào, anh tỉnh tâm về Cội
Thời tương lai, mở rộng một con đường
Nở cành xanh ngọn, còn Nguồn đó anh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s