SÁNG CẢ ĐÔNG, TÂY

SÁNG CẢ ĐÔNG, TÂY

Chưa bao giờ, Việt Nam ta như thế
Dậy Tiên Rồng, từ bốn bể gần xa
Nền Quốc Giáo, đã nở hoa vạn tuế
Làm chuyển rung, cho đến tận bao la
Giống Rồng Tiên, ôi bài ca hiển hách
Luôn sáng ngời, những hạnh phúc âu ca
Một Dân Tộc, mang trong mình dòng máu
Giống Rồng Tiên, đầy ắp những vinh hoa
Ôi Việt Nam, dậy bình minh tỏa sáng
Sáng cho đời, và sáng cả thế gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s