SỚM QUAY ĐẦU

SỚM QUAY ĐẦU

Nhẹ gót về Nguồn, sớm quay đầu
Kiếp người ngắn ngủi, chẳng bao lâu
Thoáng chốc qua liền, ôi một kiếp
Mãn trần, hồn phải biết về đâu
Khuyên ai tỉnh giấc, quy hồi Gốc
Thiên đàng trở lại, đỉnh cao ngôi
Ngày đêm gắng sức, truyền Thiên Ý
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, chẳng xa xôi
Một kiếp trần gian, đầy hữu ích
Độ người, tận độ công đức biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s