ÔI QUÊ HƯƠNG

ÔI QUÊ HƯƠNG

Ta dắt nhau, đi về nền Nguồn Côi
Để cùng nhau, cùng dự hội hoa đăng
Những hạnh phúc, chảy tuôn đầy dào dạt
Những niềm vui, bước đến cảnh siêu thăng
Niềm quê hương, cảnh đất trời quê mẹ
Tiếng sáo chiều, còn vương mãi vấn vương
Tiếng chuông ngân, và những lời kinh kệ
Nhưng cam lồ, đầy thắm nghĩa tình thương
Niềm quê hương, luôn tràn đầy lẽ sống
Về Cội Nguồn, ta nhặt lấy nhành hương
Ôi quê hương, ôi bốn mùa nắng gió
Luôn ngập tràn, trong kí ước quên hương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s