VỀ ĐÂU

VỀ ĐÂU

Về đâu về đâu
Hết khổ hết sầu
Về đâu chấm dứt luân hồi
Cho hồn nhẹ bổng cho đời thăng hoa
Mãn trần hồn trở lại quê Cha
Thiên đàng cực lạc an vui an lành
Về đâu hơn về Cội Nguồn
Tiêu tan tai họa không còn trầm luân
Về đâu thoát khỏi điêu linh
Chính là về Cội mà lên cõi trời
Lạc Nguồn địa ngục gọi mời
Hết mong trở lại thiên đàng quê tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s