ĐƯỜNG CHA ÔNG

ĐƯỜNG CHA ÔNG

Tôi đang đứng, trước ngã ba đường lớn
Lòng băn khăn, không biết bước đường nào
Trong tâm tôi, đâu là đường tuyền thống
Chợt nhìn ra, tôi cảm thấy tự hào
Bao niềm vui đã dâng lên ánh mắt
Ôi con đường, xinh đẹp biết là bao
Niềm vui sướng, tôi đã òa bật khóc
Đường Cha Ông, đường truyền thống đỉnh cao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s