VỀ VỚI EM

VỀ VỚI EM

Lời thề còn vọng núi non
Anh đi từ thuở em còn đầu xanh
Ước mong ta lại nên duyên
Nên đôi chồng vợ sớm hôm cận kề
Chia tay từ ấy lâu rồi
Xa xăm cách biệt bồi hồi nhớ nhung
Nay trời đã trở gió đông
Bóng anh vẫn khuất xa xăm chân trời
Hỡi người còn nhớ lời thề
Về nơi Nguồn Cội mà về với em
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s