THÁNH CHÚNG

THÁNH CHÚNG

Thánh Chúng con Trời
Những anh hùng
Luôn lẫy lừng
Vì giống nòi
Vì hòa bình
Luôn vì đời hi sinh
Cho thế giới tự do
Cho Việt Nam bình yên
Vì giang san
Mặc phong ba bão táp
Đi tiên phong trên con đường truyền giáo
Như ngọn đuốc thiêng liêng tỏa sáng
Mãi soi đường trong tăm tối độ nhân
Ôi sức mạnh, những con Trời Thánh Chúng
Luôn cho đời đầy sức mạnh niềm tin
Thánh Chúng, Thánh Chúng những đấng bề trên
Thánh Chúng, Thánh Chúng mãi mãi anh linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s