SỞ DĨ

SỞ DĨ

Sở dĩ người ta không thấy xa
Là vì : sự hận thù, đố kị, ganh ghét, lòng dục vọng ham muốn trái ngược lại lương tâm, che khuất tầm nhìn của họ.
Sự che khuất tần nhìn đã làm cho họ, không những không thấy xa, mà còn làm cho họ hết sai lầm nầy đến sai lầm khác.
Chính sự sai lầm nầy, mà họ phải chịu những hậu quả về sau.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s