CÓ MỘT LỜI CA

CÓ MỘT LỜI CA

Có một lời ca
Sao mà nhớ lâu đến thế
Cả một đời nầy
Theo năm tháng
Cũng không thể nào quên
Người ta là người ân
Là biển cả mông mênh
Cứ hiện hữu
Trong tâm thức triền miên
Dẫu người ấy
Tôi không được kề cận
Nhưng đời tôi
Luôn nhớ mãi cái tên
Quốc Tổ Hùng Vương
Quốc Tổ Anh Linh
Cảm ơn người
Đã cho đời
Những dòng sửa ngọt
Sống cuộc đời
Đầy giác ngộ bình yên
Cảm ơn người,
Người là ánh thái dương
Là ca mãi mãi cái tên của người
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s