TA ĐI

TA ĐI

Ta đi theo bước Cha Ông
Cho đời tỏa sáng trổ bông hoa vàng
Ta đi theo ánh Tiên Rồng
Vinh quang cuộc sống rực hồng tương lai
Tiên Rồng cất cánh ta bay
Năm châu bốn bể truyền kinh độ đời
Theo Trời ta mãi theo Trời
Hành theo Thiên Ý sáng ngời tánh danh
Còn Nguồn còn Cội xưa nay
Xanh cành tốt lá biết bao phúc lành
Ta đi theo bước Vua Hùng
Trở về thiên giới thiên đàng quê hương
Ta đi theo bước Cha Ông
Hiếu Trung tỏa sáng nghĩa nhân tràn đầy
Niềm vui theo ánh Tiên Rồng
Niềm vui trở lại Cội Nguồn niềm vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s