QUẢ PHÚC LÀNH

QUẢ PHÚC LÀNH

Muốn được quả phúc lành, phải gieo trồng Thiên Ý. Không ai trở về Cội Nguồn mà Cha Trời không che chở phù hộ. Không ai hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn mà không trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Truyền Thiên Ý không ai là không chuyển họa thành phúc, mãn kiếp trần không ai là không về trời hưởng an vui cực lạc.
Thấu suốt Cội Nguồn, tường tận Luật Nhân Quả không ai là không trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Đỉnh cao của sự giác ngộ chính là thấu hiểu những định luật vũ trụ.
Khi nắm vững những Định Luật vũ trụ thời coi như làm chủ Càn Khôn Vũ Trụ, chuyển đổi số mạng như ý. Đi khắp vũ trụ như đi dạo vườn hoa.
Nói tóm lại : Muốn được quả phúc lành, phải gieo trồng Thiên Ý. Vì Thiên Ý là những hạt giống phúc báo vô tận vô biên, chỉ cần truyền bá vài câu kinh, thơ, thời vô lượng kiếp sau hưởng mãi phúc báo không hết.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s