DẠI HÓA KHÔN

DẠI HÓA KHÔN

Dại mà về Cội, dại hóa khôn
Không mà lạc Cội, tự vùi chôn
Khôn mất trí khôn, khôn lạc Cội
Dại mà vì Cội, dại là khôn
Cái dại đỉnh cao đâu còn dại
Gốc còn xanh ngọn mãi sum sê
Dại bay lên chín tầng mây cõi trời
Khôn mà mất Gốc tàn đời
Cành khô ngọn héo luân hồi trầm luân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s