THI ĐUA VÌ NƯỚC

THI ĐUA VÌ NƯỚC

Ta cứ thi, niềm thi đua vì nước
Ta cứ làm, cùng chung bước truyền kinh
Cùng vượt lên, cùng sánh vai thế giới
Đưa Việt Nam, cùng đổi mới đi lên
Nền truyền thống, Việt Nam luôn là thế
Đạo cùng đời, sát cánh mãi làm nên
Dòng giống Việt, giống Rồng Tiên bất khuất
Mãi thi gan, cùng trời đất xuân thu
Ta cứ thi, cùng thi đua dìu dắt
Khắp năm châu, cùng trái đất nhân sanh
Tiên Rồng đồng loạt tiến lên
Làm cho thế giới trở nên yên bình
Thiên đàng trần thế chóng thành
An vui tự tại nở nhành âu ca
Thi đua ta mãi thi đua
Và Ta mãi thế vì Ta con Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s