CHỈ THEO LUẬT TRỜI

CHỈ THEO LUẬT TRỜI

Đã là Thánh, đâu có cần cầu Thánh
Lo cho dân, sống cuộc sống ấm no
Đã là Tiên, thời cầu Tiên chi nữa
Chỉ cho người, sống theo Tổ theo Tiên
Đã là Phật, thời không nên cầu Phật
Dạy cho người, sống đạo hạnh hiền lương
Đã là Chúa, thời ác gian dứt khoát
Chọn Cha Trời, đi đến chí an bang
Đã là Thần, thời cầu Thần sai bét
Mà cầu cho đất nước thái bình an
Đường về trời, ta đã rành hiểu biết
Thời cần chi, vái lạy để cầu xin
Thiện thời siêu
Ác thời đọa lẽ tự nhiên
Càng cầu xin, càng tối tăm mù quáng
Rõ luật trời, ta cứ thế mà đi
Thiên đàng nào của riêng ai
Cha Trời khai tạo của chung muôn loài
Ca Trời thời ở Thiên Đàng
Thời Trời thời được son vàng cung mây
Thần, Tiên, Phật, Thánh Thần Tiên
Tự mình làm chủ chỉ theo Luật Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s