TÂM KIM CANG

TÂM KIM CANG

Ta là tâm kim cang
Hứng chịu mọi gian nan
Chịu đựng mọi khổ đau
Chịu mọi sự chê bai
Chịu mọi sự phỉ bán
Tâm Ta luôn là thế
Vì Tâm Ta Kim Cang
Cứng còn hơn sắt đá
Trơ trơ trong trời đất
Không sờn trong mưa gió
Chẳng sợ những thứ gì
Chí kim cang thổi bùng
Là vô minh tan biến
Tâm kim cang là thế
Ta là Tâm kim cang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s