NIỀM HẠNH PHÚC

NIỀM HẠNH PHÚC

Em hạnh phúc, vì em theo Nguồn Cội
Em phát huệ, vì em đội Trời Cha
Cội còn, cành lá sum sê
Nguồn còn, nước mãi tràn trề thênh thang
Đi đúng hướng, danh vang vạn lối
Phúc xây thành, lộc đến vây quanh
Sai đường tăm tối, tối tăm
Xui tìm rủi đến tai ương dập dồn
Phúc nào bằng thờ Trời đại phúc
Lộc nào hơn Thiên Ý ban cho
Xưa nay đại phú do Thiên
Mắn may trăm lối vô biên phúc lành
Quả nào bằng, quả lòng thiện đức
Theo ai bằng Cội Gốc Cha Ông
Muốn gì được nấy hà sa
Con đường hạnh phúc không sao nghĩ bàn
Đường về Cội, son vàng trước mắt
Đường mùa xuân, đầy ắp bình yên
Huy hoàng sáng lạng tương lai
Nhờ theo Nguồn Cội đơm hoa quả lành
Niềm hạnh phúc, rất gần trước mắt
Trở về Nguồn, là đến tới nơi
Anh ơi nầy hỡi anh ơi
Theo chân Quốc Tổ mà đi về Nguồn
Em hạnh phúc, vốn là như thế
Tâm sáng ngời, quy kính Trời Cha
Huệ Tâm em đã nở hoa
Giờ em đạt đến bài ca viên thành
Thành không thành cũng tại nơi mình
Bỏ Nguồn bỏ Cội sai đường làm sai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s