ĐỈNH CAO MÂY

ĐỈNH CAO MÂY

Bảng vàng Quốc Tổ, đã trao tay
Sự nghiệp công danh, đỉnh cao mây
Trần gian một kiếp, nên công lớn
Uy linh vạn kiếp, kể từ đây
Vua Trời thành tựu, muôn kiếp đến
Vũ trụ bao la, sải cánh bay
Há dễ con Rồng, mà tưởng bở
Yêu tinh quỷ dữ, khó toàn thây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s