ĐẬM NÉT VINH QUANG

ĐẬM NÉT VINH QUANG

Dẫu biết rằng, độ người đâu phải dễ
Đầy gian nan, đầy gian khổ khó khăn
Khổ lui chân, thời đâu còn chí Thánh
Đã vì đời, còn sợ khổ đi chăng
Xuống trần gian, làm theo lời Thiên Ý
Nào phải đâu, an hưởng để mà ăn
Mà phải khổ, niềm hi sinh cứu chúng
Đưa nhân loài, về đến chốn bình yên
Vui cuộc sống, chính là vui cứu thế
Đưa Việt Nam, cùng đi đến bình an
Ôi khốn khổ, khổ vì dân vì nước
Khổ tuy nhiều, nhưng đậm nét vinh quang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s