ĐẸP LÀNH BIẾT BAO

ĐẸP LÀNH BIẾT BAO

Thương em gian khổ vì đời
Phổ truyền Thiên Ý cho người bình yên
Thương em khổ nhọc truyền miên
Vì dân vì nước mà quên tháng ngày
Dòng thơ Thiên Ý Cha Trời
Dòng thơ cam lộ sáng ngời dòng thơ
Đời em cuộc sống đơn sơ
Miếng ăn manh áo không chi đắt tiền
Đời em như ánh trăng rằm
Hiền hòa trong sáng đẹp lành biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s