BIỂN TRỜI RỘNG LỚN

BIỂN TRỜI RỘNG LỚN

Anh cứ đi
Đi về Nguồn Cội
Em theo anh
Chung hội cùng thuyền
Cây liền cành
Cặp đôi cánh thần tiên
Cùng bay lên
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Đi đi anh
Đi xây đắp tình thương
Cho đời khởi sắc cho quê yên bình
Đi đi anh, kìa biển trời rộng lớn
Chí tang bồng cùng chung bước tung bay
Hai ta cùng đắp cùng xây
Son vàng cuộc sống ấm êm mọi nhà
Rồng Tiên rực rỡ sơn hà
Nước non, non nước đẹp là nước non
Ai cứ đi, đi đến những vinh quang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s