KHÔNG GÌ VUI HƠN

KHÔNG GÌ VUI HƠN

Những ai vì Cội vì Nguồn
Quên đi tất cả tháng ngày vì dân
Làm cho nhân thế bừng lên
Chan hòa cuộc sống ấm êm cuộc đời
Mùa xuân nẩy nở đâm chồi
Bình yên kết trái sang giàu đơm hoa
Dẫu cho sóng gió phong ba
Những người vì Cội Ông Cha vì Nguồn
Mưa sa bão tố không sờn
Vì dân vì nước vì đời quên thân
Trần gian sứ mệnh đã xong
Mãn trần trở lại quê hương cõi trời
Quê hương châu báu ngọc ngà
Thiên đàng cực lạc vĩnh hằng trường sanh
An vui hạnh phúc nào hơn
Hoàn thành sứ mệnh Ý Thiên Cha Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s