THẬT CẢM ĐỘNG

THẬT CẢM ĐỘNG

Thật cảm động, cho những lời cầu chúc
Những lời châu, đầy tâm phúc sâu xa
Ôi niềm vui, đã tràn đầy hạnh phúc
Hoa ưu đàm, đã rộ khắp nở hoa
Nhìn Thánh Chúng, mà lòng đầy vui sướng
Lòng Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa rộng bao la
Chí dâng cao, và cũng đầy chí Thánh
Cùng độ nhân, độ tận khắp hà sa
Đưa nhân loại, cùng đến bờ giải thoát
Trở về Nguồn, đồng chung Cội Trời Cha
Không ca thời cũng phải ca
Những gì cầu chúc cũng như việc làm
Cầu cho Thánh Chúng đăng đàn
Cửa trời rộng mở thái bình âu ca
Long Hoa ngày hội Long Hoa
Thiên đàng cực lạc trần gian thiên đàng
Cùng nhau trở lại cõi trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s