TAN BIẾN ÂU LO

TAN BIẾN ÂU LO

Về Nguồn tan biến âu lo
Bình yên vạn sự họa tai không còn
Về Nguồn cuộc sống an lành
Phước phần tự đến Cha Trời ban cho
Về Nguồn đem đến giàu sang
Lộc Trời hưởng mãi thênh thang lộc Trời
Về Nguồn đâu tốn của tiền
Thành tâm trở lại Cội Nguồn thành Tâm
Về Nguồn nào phải xa xăm
Tôn thờ Nguồn Cội đến nơi khó gì
Về Nguồn thoát khỏi đọa đày
Trường sanh sống mãi trên trời cõi tiên
Về Nguồn tươi sáng cuộc đời
Muôn điều tốt đẹp sáng ngời tương lai
Về Nguồn muôn mắn nghìn may
Lo âu tan biến phúc thay về Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s