PHẢN HỒI QUÊ TIÊN

PHẢN HỒI QUÊ TIÊN

Đã là Dân Tộc Việt Nam
Thôi thì theo bước Cha Ông về Nguồn
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Trở về thiên giới phản hồi quê tiên
Rồng Tiên con cháu Rồng Tiên
Nếu không thức tỉnh vùi chôn linh hồn
Nợ trần vay trả xoay vần
Nếu không biết cách khó mòng thoát ra
Nay buồn vì chuyện làm ăn
Mai buồn vì chuyện lăng nhăng cuộc đời
Không buồn vì chuyện thế thời
Cũng buồn vì chuyện họa thời theo chân
Họa phúc, may rủi hênh xui
Làm cho cuộc sống biết đâu mà lường
Khổ vui cứ mãi xoay vần
Sao bằng theo bước Vua Hùng thoát siêu
Cõi trần cõi tạm được chi
Sao bằng về Cội mà lên thiên đàng
Đã là con cháu Tiên Rồng
Quê hương là cõi vĩnh hằng quê hương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s