QUAY ĐẦU

QUAY ĐẦU

Trần gian cõi tạm
Mau mau tỉnh ngộ
Hành ác sa đọa
Mau mau quay đầu
Thiện tâm hành thiện
Trở lại cõi trời
Ác chi cho lắm đọa đày âm ti
Xét rằng từ cổ chí kim
Ác tâm rốt cuộc mấy ai về trời
Trần gian cõi tạm được gì
Mãn trần tất cả trở về tay không
Quay đầu tỉnh giấc hồi tâm
Thiên đàng trở lại an vui vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s